Política de privacitat

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal:

  1. U MES U FAN TRES S. L., amb domicili fiscal a Masia Navinès, 08736 Guardiola de Font-rubí (Barcelona) i N.I.F. B58234048 és responsable de les dades personals que ens facilitis mitjançant els formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web així com les que, si s’escaigués, ens facilitessis en el futur en el marc de la teva relació amb nosaltres.
  2. Les teves dades personals únicament seran tractades per U MES U FAN TRES S. L. amb la finalitat exclusiva d’atendre la teva consulta o sol·licitud.
  3. En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades mitjançant carta dirigida a U MES U FAN TRES S. L., Masia Navinès, 08736 Guardiola de Font-rubí (Barcelona), o bé remetent un    e-mail a umesu@umesufan3.com fent constar la descripció “Dades personals” i incloure una fotocòpia del DNI o del passaport en ambdós casos.
  4. Tant les dades personals que ens proporcionis com les obtingudes de la teva navegació o les teves sol·licituds es conservaran mentrestant no revoquis el consentiment donat per al seu tractament.
  5. Tens a la teva disposició models d’exercici dels drets de reclamació en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).